Nyheter och information om Luftkonditionering!

Luftkonditionering eller AC (Aircondition) används vanligen under årets varma del och då främst i offentliga miljöer och i bilar samt i viss mån i hemmen.

Värme kan vara på frestande och många äldre har svårt att vistas i för varma miljöer. Att inte luftkonditionering används mer än det gör idag kan delvis bero på energikostnaden. I kontorsmiljöer och butiker som blir varma p g a solljus och även kanske p ga dålig ventilation är installation av luftkonditionering nödvändig för att verksamheten skall fungera.

Det går att använda en värmepump för att kyla men om man enbart är i behov av att kyla är en luftkonditionering ett billigare alternativ. Om behovet är att sänka temperaturen i ett visst rum t ex sovrummet så kan en portabel luftkonditionering vara en bra lösning. Det finns olika lösningar beroende på utrymmets beskaffenhet. Se olika modeller här Aircondition/modeller.

Så här fungerar det

För att få en svalare luft så tar man bort värmen från luften och leder ut den från rummet. Det går till så att ett kylmedium tar till sig värmen i luften och luften blir svalare. För att kylmediet skall kunna ta till sig värme och lämna ifrån sig värme så ändras dess tryckt med hjälp av en kompressor. Vid högt tryck är kylmediet en vätska och kan ta till sig värmeenergi. När kylmediet går från högt tryck(vätska) till lågt tryck (gasform) så tas värme upp. En luftkonditioneringsapparat fungerar som en värmepump fast tvärt om, i stället för att ta bort värme så levererar den värme. Många värmepumpar är reversibla och kan användas till luftkonditionering. Här finns en beskrivning av hur AC(aircondition) fungerar. Hitta bästa portabla luftkonditioneringen.

Avledning av värme

Den värmeenergi som kylmediet lämnar ifrån sig måste ledas ut ur rummet. Apparater som monteras t e x i ett fönster (fönsteraggregat) lämnar varmluften direkt från apparaten medan portabla apparater avleder luften genom ett rör som går genom t e x en vägg. Röret som leder ut värmen har en maxlängd som man måste ta häsyn till.

Kondensvatten

När den varma luften kyls ned så kan ej den svalare luften behålla den ursprunliga mängden vatten då kall luft ej kan innehålla samma mängd vatten. Denna vattenmängd som bildats när vattenångan kondenseras samlas upp antigen i en behållare elller leds ut ur rummet genom en slang. Mindre apparater utan fast montering innehåller ofta behållare som samlar in vattnet. Vid en sådan lösning stängs apparaten av när behållaren är full.

Fläkt

Luftenflödet åstakomms med en fläkt dels för att luften skall spridas i rummet och för att trasporteras ut. Luften måste naturligtvis även flöda över rören med kylmediet. Vid modeller som har en utedel och en innedel så finns två fläktar en för respektive del. Den inre delens fläkt är till för att sprida den svala luften i rummet.
Fläktens ljudnivå kan vara av betydelse vid installation. En ljudnivå på 40db kan vara acceptabel i de flesta innomhusmiljöer. Vanligt tal ligger på ca 60-70 db. Vid anslutning i vägg så sitter fläkten på utsidan och ljudnivån blir då högre ute. Den fläkt som sitter inne för att sprida kylan är betydligt tystare. En nackdel med luftkonditionerings-apparater är just ljudet från fläktarna. Att ta i beaktining är avståndet till apparaturen och frekvensen på ljudet. Om det är möjligt så bör man testa en apparat innan man bestämmer sig.

Reglering

Att kunna anpassa luftkonditioneringen till rådande innetemperatur och tid på dygnet är inte bara viktigt för att det skall vara behagligt det är också viktig för att hålla energikostnaderna nere. De flesta apparater har en trådlös fjärrkontroll. Med fjärrkontrollen kan man ställa in när den skall vara påslagen. I autoläge känner den av lufttemperaturen och anpassar driften. I nattsparläge så kan man ställa in en lägre angiven temperatur under natten. Inställning av luftriktning och sving som automatiskt variera luftriktning in i rummet. För att få spridning av den svala luften erbjuder flera modeller två innedelar till en ytterdel eller så kan man vålja två minder aggregat i stället för ett stort. De nämnda regleringsmöjlighterna varierar från modell till modell.

Kyleffekt

Kyleffekt anges oftast i kilowatt (kW) eller Btu (British therminal unit) 1kW är 3410 Btu.

När man jämför olika modeller är det viktigt att kyleffekten anges på samma sätt. Kyleffekten bör anges enligt Eus, gällande norm.

När man skall välja storlek så utgår man från effekten på aggregatet, 70 w räcker till en kvadratmeter. M a o tag antal kvadratmeter utrymmet och multiplicera med 7 så får man fram ett riktvärde på hur många watt aggregatet bör vara på.

Filter

Är apparaturen utrustad med filter vilket oftast är fallet så måste det bytas eller rengöras regelbundet beroende på typ av filter. Om man är angelägen om att luften som sprids i rummet inte innehåller allt för mycket partiklar så bör man satsa på en luftrenare med kvalitetsfilter. Möjligen komplettera med en luftrenare med ett effektivt HEPA-filter. Det finns även aggregat utrustade med kolfilter och elektrostatiskt filter och även fotokatalytiska filter.

Ute-temperaturen

Luftkonditioneringaggregat som har en utedel vilket dom flesta lite större aggregat har kan ej arbeta vid för låga temperaturer. När det kryper ner mot 10-15 minusgrader är effekten kraftigt reducerad. Samma sak gäller för luftburna värmepumpar. När det gäller luftkonditinering så är det inget större problem, i de flesta fall finns inget behovet vid dessa ute-temperaturer.

Senaste nyheterna

Hur fungerar luftkonditionering?

Luftkonditionering är en process som används för att skapa och upprätthålla optimala temperaturnivåer i ett inomhusutrymme. Ofta tror folk att luftkonditionering fungerar genom att skapa kall luft. Detta är dock…

Fjärrkyla

Många fjärrvärmeverk erbjuder även fjärrkyla. Fjärrkyla erbjuds till större företag och fastigheter. Fjärrkyla fungerar så att kallt vatten levereras i ledningar till fastiheten. Med hjälp av en värmeväxlare erhålls kyla…

AC i bilar

De flesta nya bilar är utrustade med klimat-anläggning.En nyinstallation av AC eller reparation kostar en hel del. För äldre bilar kan det bli dyrare att reparea en trasig klimatanläggning än…

Aircondition typer av anläggningar.

Denna sammanställning ger grov bild av olika lösningar för installation av aircondition. Portabel För mindre rum.Plaströr för avledning av varmluftCa priser från 1000 kr Portabel med separat kondensator För mindre…

Sommarvärme på bussar och tåg

Sommarvärme kan leda till att resan med kollektivtrafiken blir en svettig upplevelse. SL arbetar för att våra resenärer inte ska bli alltför varma, men det är svårt att hålla temperaturen…

Tidigare nyheter

Övrigt och lite äldre nyheter

Inga inlägg hittades.

Inga inlägg hittades.

Det var allt vi hunnit lägga till hitintills, vill du ha med din blogg här? Skicka ett mail till oss så ska vi se vad vi kan göra!