Folkhälsomyndigheten kompletterar sina råd till resenärer med en rekommendation om munskydd i rusningstrafik. Det är resenärens eget ansvar att skaffa och bära munskydd. SL kommer, i enlighet med både Folkhälsomyndighetens rekommendationer och branschens vägledning, att tillhandahålla möjlighet för resenärer att köpa munskydd i anslutning till kollektivtrafiken.

Läs hela nyheten här