AC i bilar

De flesta nya bilar är utrustade med klimat-anläggning.
En nyinstallation av AC eller reparation kostar en hel del. För äldre bilar kan det bli dyrare att reparea en trasig klimatanläggning än vad bilen är värd. En provtryckning av systemet kan kosta från ca 500 kr och uppåt.

Installation och service kräver kunniga fackmän och auktoriserade verkstäder. Man bör se till att man får så lång garanti som möjligt, flera verkstäder lämnar 2 års garanti.

AC i bilar fungerar på samma sätt som vanliga luftkonditioneringsaggregat. Energin tas från luften som leds in i bilens front. Klimatanläggningen fördelar den nedkylda luften i bilen.

AC i bilar ökar bränsleförbrukningen. Om bilen har en kraftig motor med hög bränsleförbrukning så är det en marginel skillnad men med dagens enrgisnåla bilar märker man en ökad bränsle-förbrukning. Om AC aggregatet även drivs av bilens motor så minskar effekten på bilens drivaxel.

Klimatanläggningens reglering är viktig för att hålla ner energiåtgången. Automatiska reglering är att föredra framför manuell för att behålla en behaglig nivå i kupén.

Några tips som sparar bränsle när man använder AC.

  • Undvik att parkera bilen på soliga ytor.
  • Om kupén är varm innan färd börja med att vädra ut värmen.
  • Använd solskydd på de rutor där det är lämpligt.
  • Behåll den kylda luften i kupén, öppna ej fönster.
  • Var lättklädd, mer kläder kräver mer kalluft.

Ur traffiksäkerhetssynpunkt är det viktigt med AC i bilar, vi fungerar och reagera bättre i behaglig temperatur.