Så här fungerar AC (aircondition).

En enkel beskrivning av hur luftkoditionering AC fungerar.

Kyla kan ej tillverkas till skillnad från värme. För att sänka tempraturen så tar man bort värme.
Värme i mikroperspektiv är atomer och molekyler oordnade rörelser.

En luftkonditioneringsapparat består av fyra delar enligt figuren till höger.

A. Kondensator

B. Expantionsventil

C. Förångare (Evaporator)

D. Kompressor

För att det skall fungera så behövs ett köldmedium. Köldmedium är ett ämne som vid högt tryck är i vätskeform och vid lågt tryck en i gasform. Köldmediumet leds in i C (Förångaren). Kölmediumet övergår från vätska till gas i förångaren från högt till lågt tryck och absorberar då värme från den omgivande luften. Kompressorn (D) komprimerar köldmediumet och då när köldmediet går från lågt tryck (gasform) till högt tryck (vätskeform) avger den värme vid A (kondensatorn). Därefter led köld-mediumet till B (expanstionsventilen) för att minska på trycket.

Värmen i inneluften har absorberats vid C (förågaren) och transporterats till A (kondensatorn) och leds ut ur rummet.

Som köldmedium användes tidigare freon det är nu utbytt till miljövänligare alternativ. I dag heter dom i stället. R-134a, R-407CR-134a, R 410A mm etc. Ett miljövänligt köldmedium är koldioxid (R744).