Aircondition typer av anläggningar.

Denna sammanställning ger grov bild av olika lösningar för installation av aircondition.

Portabel

För mindre rum.
Plaströr för avledning av varmluft
Ca priser från 1000 kr

Portabel med separat kondensator

För mindre och medelstora utrymmen.
Separat kondensator som placeras utomhus.
Ca priser från 10.000 kr

Fönsteraggregat

För mindre och medelstora utrymmen.
Montering i fönster eller vägg.
Ca priser från 10.000 kr

Split aggregat

En utedel och en eller fler innedelar.
Montering i vägg
Ca priser från 15.000 kr

Takmoterat aggregat

Montering i tak
Ca priser inga uppgifter

Installation av aircondition

Dom portabla aggregaten är bara att ansluta till vägguttag. När det gäller fasta montages skall en fackman med behörighet anlitas det är föbjudet att själv göra installationen.

Kostanden för en enkel installation hamnar vanligen på strax under 1000 kr allt beroende på hur enkel det är i det specefika fallet att göra monteringen.