Sommaren 2021 genomförs arbeten med utbyggnad och upprustning av SL:s spårtrafik. Förutom SL:s egna arbeten på Roslagsbanan gör Trafikverket spårarbeten som påverkar pendeltågstrafiken och elbolaget Ellevio utför arbeten som påverkar tunnelbanans Röda linje.

Läs hela nyheten här