Vanliga luftföroreningar i inomhusmiljöer och hur man hanterar dem

En hälsosam inomhusmiljö är avgörande för vårt välbefinnande, särskilt med tanke på att vi spenderar en betydande del av vår tid inomhus. Tyvärr kan inomhusmiljön vara drabbad av olika luftföroreningar som kan påverka vår hälsa negativt. I denna artikel kommer vi att diskutera några vanliga luftföroreningar i inomhusmiljöer och erbjuda råd om hur man hanterar …

Hur fungerar luftkonditionering?

Luftkonditionering är en process som används för att skapa och upprätthålla optimala temperaturnivåer i ett inomhusutrymme. Ofta tror folk att luftkonditionering fungerar genom att skapa kall luft. Detta är dock inte helt sant. I den här guiden förklarar vi hur luftkonditionering fungerar samt vad de enskilda komponenterna i luftkonditioneringssystem gör. Hur fungerar luftkonditionering? Luftkonditioneringsaggregat fungerar …

8 kostnadsfria sätt att förbättra luftkonditioneringens effektivitet

Enligt rapporter från energidepartementet kan räkningarna för uppvärmning och kylning utgöra mer än hälften av dina totala kostnader för el och vatten. Det gör att luftkonditionering är en av de största energikostnaderna för ett typiskt amerikanskt hem. Med det varmare vädret runt hörnet har vi sammanställt en lista över enkla, kostnadsfria sätt att förbättra luftkonditioneringens …

Daikin – Nordens största leverantör av värmepumpar

Du har kanske hört talas om Daikin, det är nämligen den största leverantören av värmepumpar som finns i Norden. Det kommer från Japan och är välkänt på marknaden. De tillverkar massvis av olika produkter inom luftkonditionering och värmepumpar. De är kända inom branschen som produkter med lång livslängd, hög kvalitet och hög driftsäkerhet. Det finns …

Fjärrkyla

Många fjärrvärmeverk erbjuder även fjärrkyla. Fjärrkyla erbjuds till större företag och fastigheter. Fjärrkyla fungerar så att kallt vatten levereras i ledningar till fastiheten. Med hjälp av en värmeväxlare erhålls kyla till fastigheten interna system. Temperaturen på vattnet till fastigheten ligger på ca. 6 grader. Returvattnet till fjärrkyleanläggningen ca 16 grader. Det 16 gradiga vattnet kyls …

AC i bilar

De flesta nya bilar är utrustade med klimat-anläggning.En nyinstallation av AC eller reparation kostar en hel del. För äldre bilar kan det bli dyrare att reparea en trasig klimatanläggning än vad bilen är värd. En provtryckning av systemet kan kosta från ca 500 kr och uppåt. Installation och service kräver kunniga fackmän och auktoriserade verkstäder. …

Aircondition typer av anläggningar.

Denna sammanställning ger grov bild av olika lösningar för installation av aircondition. Portabel För mindre rum.Plaströr för avledning av varmluftCa priser från 1000 kr Portabel med separat kondensator För mindre och medelstora utrymmen.Separat kondensator som placeras utomhus.Ca priser från 10.000 kr Fönsteraggregat För mindre och medelstora utrymmen.Montering i fönster eller vägg.Ca priser från 10.000 kr …

Så här fungerar AC (aircondition).

En enkel beskrivning av hur luftkoditionering AC fungerar. Kyla kan ej tillverkas till skillnad från värme. För att sänka tempraturen så tar man bort värme.Värme i mikroperspektiv är atomer och molekyler oordnade rörelser. En luftkonditioneringsapparat består av fyra delar enligt figuren till höger. A. Kondensator B. Expantionsventil C. Förångare (Evaporator) D. Kompressor För att det skall fungera så behövs …