Fjärrkyla

Många fjärrvärmeverk erbjuder även fjärrkyla. Fjärrkyla erbjuds till större företag och fastigheter. Fjärrkyla fungerar så att kallt vatten levereras i ledningar till fastiheten. Med hjälp av en värmeväxlare erhålls kyla till fastigheten interna system. Temperaturen på vattnet till fastigheten ligger på ca. 6 grader. Returvattnet till fjärrkyleanläggningen ca 16 grader. Det 16 gradiga vattnet kyls …

AC i bilar

De flesta nya bilar är utrustade med klimat-anläggning.En nyinstallation av AC eller reparation kostar en hel del. För äldre bilar kan det bli dyrare att reparea en trasig klimatanläggning än vad bilen är värd. En provtryckning av systemet kan kosta från ca 500 kr och uppåt. Installation och service kräver kunniga fackmän och auktoriserade verkstäder. …

Aircondition typer av anläggningar.

Denna sammanställning ger grov bild av olika lösningar för installation av aircondition. Portabel För mindre rum.Plaströr för avledning av varmluftCa priser från 1000 kr Portabel med separat kondensator För mindre och medelstora utrymmen.Separat kondensator som placeras utomhus.Ca priser från 10.000 kr Fönsteraggregat För mindre och medelstora utrymmen.Montering i fönster eller vägg.Ca priser från 10.000 kr …

Så här fungerar AC (aircondition).

En enkel beskrivning av hur luftkoditionering AC fungerar. Kyla kan ej tillverkas till skillnad från värme. För att sänka tempraturen så tar man bort värme.Värme i mikroperspektiv är atomer och molekyler oordnade rörelser. En luftkonditioneringsapparat består av fyra delar enligt figuren till höger. A. Kondensator B. Expantionsventil C. Förångare (Evaporator) D. Kompressor För att det skall fungera så behövs …