Fjärrkyla

Många fjärrvärmeverk erbjuder även fjärrkyla. Fjärrkyla erbjuds till större företag och fastigheter.

Fjärrkyla fungerar så att kallt vatten levereras i ledningar till fastiheten. Med hjälp av en värmeväxlare erhålls kyla till fastigheten interna system. Temperaturen på vattnet till fastigheten ligger på ca. 6 grader. Returvattnet till fjärrkyleanläggningen ca 16 grader. Det 16 gradiga vattnet kyls åter ner till 6 grader och levereras åter ut till kunden i rörsystemet.

Om fjärrkyla kan distibueras till aktuell fastighet så kan det vara ett bra alternativ till att installera egen luftkonditionering. Allt beror på den lokala distributörens pris.
För att kunna leverera kyla så måste nya rörledningar dras, det går ej att använda fjärrvärmenätets rör då det även under varmare årstider måste levereras värme till tappvatten.

Fördelarna med fjärrkyla att driften köts av leverantören så att underhållet blir litet. Av utrymmesskäl kan det också vara bra att välja detta alternativ. Ljudet från en intern anläggning slippar man också.

Produktion fjärrkyla

Man kan producera fjärrkyla på olika sätt. I praktiken använder man en kombination av flera metoder. Man kan uttnyttja kallt vatten från sjöar och hav eller absorptionskyla som är en teknik där man utnjuttjar spillvärme från bl a avfallförbränning. En anna metod som vanlig är att använda stora värmepumpar.