Som ett led i arbetet med att minska tillfällen med trängsel i kollektivtrafiken har SL sammanställt data över beläggningen i spårtrafiken på olika stationer och tider. Detta för att ge resenärerna bättre möjlighet att sprida ut sitt resande.

Läs hela nyheten här