Varför är luftfuktighet viktig för en hälsosam inomhusmiljö?

Inomhusmiljön där vi spenderar större delen av vår tid påverkar direkt vår hälsa och välbefinnande. Luftfuktighet spelar en nyckelroll i denna miljö, men dess betydelse underskattas ofta. En obalanserad luftfuktighetsnivå kan ge upphov till en rad hälsoproblem samt påverka våra hem och arbetsplatser. I den här artikeln kommer vi att utforska varför just luftfuktigheten är …